Za chwilę zauważysz, że projekty różnią się od siebie. To dlatego, że uwzględniamy odmienne potrzeby klientów, funkcję obiektu i jesteśmy otwarci na różnorodną stylistykę.