Nadzór autorski

Na etapie realizacji projektu, wykonawca potrafi dorzucić swoje trzy grosze, często w dobrej wierze. Jeśli nie ma nikogo, kto nad tym zapanuje, efekt końcowy zwykle rozmija się z projektem.

Nadzór autorski ogranicza do minimum rozbieżności między projektem a realizacją. W jego skład wchodzi omówienie z wykonawcami założeń projektu i ustalenie szczegółów. Czuwamy nad tym, by realizacja przebiegała zgodnie z projektem.

WIZYTY NA BUDOWIE

W ramach nadzoru autorskiego odbywamy określoną ilość wizyt na budowie w odpowiednich odstępach czasu, w celu sprawdzenia zgodności prac wykończeniowych z projektem.

KONSULTACJE ZDALNE

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej lub mailowej dla klienta i jego wykonawców. Na pytania odpowiadamy na bieżąco. Doradzamy i szukamy rozwiązań w razie napotkanych problemów.

Nadzór autorski